CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON 24/3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI.